Boogh mantelzorg

Boogh ondersteunt jou bij jouw taak als mantelzorger. Dit doen wij op basis van advies en door de zorg voor een deel van u over te nemen in de vorm van respijtzorg of via Boogh Mantelzorg Match.

Boogh Mantelzorg Match

Boogh Mantelzorg Match biedt inwoners van gemeente Utrecht en Houten de mogelijkheid om de zorg voor een naaste of partner overdag, in de avonduren (17.00 uur tot 24.00 uur) of weekenden over te dragen aan een professional of deskundige vrijwilliger. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zelf activiteiten te ontplooien en om de zorgtaak even los te laten. Want een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning is noodzakelijk. Onze medewerkers houden jouw partner of naaste gezelschap, maar kunnen ook gezelligheid brengen door buitenshuis samen iets te ondernemen. Voor deelname aan Boogh Mantelzorg Match zijn geen kosten verbonden. Mantelzorgers hoeven dan ook geen ‘eigen bijdrage’ te betalen.

Meer weten?

Heb jij ook behoefte aan tijd voor jezelf en ben je woonachtig in de gemeente Utrecht of Houten? Neem dan contact op met onze coördinatoren van  Boogh Mantelzorg Match. Zij vertellen graag meer over de werkwijze.

Utrecht: Linda van den Broek en Karin van Dijk
06 – 533 529 79/ mantelzorgmatch@boogh.nl

Houten: Karin van Dijk
030 – 259 39 43 / mantelzorgmatchhouten@boogh.nl

 

Booghmantel: bijeenkomsten voor mantelzorgers

Boogh organiseert minimaal twee keer per jaar speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers. Voor veel mantelzorgers is het waardevol om ervaringen uit te kunnen wisselen met andere mantelzorgers. De bijeenkomsten zijn gericht op educatie/informatie en creatieve activiteiten. Zo kun je zien wat jouw partner doet bij Boogh en andere mantelzorgers ontmoeten.

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact