1 juni 2022 is Boogh samengegaan met InteraktContour. De dienstverlening wordt voortgezet onder de naam van InteraktContour

Deze website van Boogh blijft tot 1 januari 2023 in de lucht.

Over NAH

Hoe herken ik hersenletsel?

 • Wat is NAH
 • Symptomen NAH
 • Voor wie is Boogh?
 • Behandeling bij NAH
 • Begeleiding bij NAH
 • Over afasie

Ik ben professional of mantelzorger

 • Mantelzorg
 • Behandeling bij NAH
 • Begeleiding bij NAH
 • Afasie
 • ZorgDomein
 • Booghwelzijn
 • Samenwerken

Werk en een hersenaandoening

 • Contact Boogh Arbeidsre-integratie
 • Re-integratie van een werknemer
 • Ik ben werkgever
 • Ik ben werknemer
 • Ik zoek werk
 • Spreekuur
 • Referenties

Ervaringen van ons mensenwerk

Bij Boogh zijn wij…

Meer over Boogh

Persoonlijk en Betrokken

Wij schenken aandacht aan jouw verhaal en filteren het naar behandeling en/of begeleiding op maat.

Proactief en Ondernemend

Bij Boogh maken wij werk van jouw plek in de maatschappij. Hierbij staat eigen regie centraal.

Positief en Betrouwbaar

Onze specialisten zijn altijd optimistisch over de kansen, welke uitdaging jij ook voor de boeg hebt.

Professioneel en Deskundig

Vanuit jarenlange expertise garanderen wij kwaliteit bij behandeling, begeleiding en re-integratie bij NAH.

Niet aangeboren hersenletsel, wél een plek in de samenleving

Bij Boogh hebben wij de kennis en expertise in huis om naast mensen met een hersenaandoening ook verschillende andere cliëntgroepen de specialistische zorg te bieden die zij nodig hebben om terug te komen in hun kracht.

De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel zijn voor iedereen anders, maar vaak is het leven na het letsel totaal anders dan daarvoor. Bij Boogh houden we rekening met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van het NAH. Mensen met NAH hebben een aangepaste omgeving nodig om goed te functioneren. Dit komt doordat ze door het hersenletsel naast lichamelijke beperkingen ook vaak cognitieve beperkingen hebben. Deze uiten zich o.a. in geheugenproblemen, verminderde zelfregie, initiatiefloosheid of ontremdheid, verstoord ziekte-inzicht of overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels. Bij Boogh werken professionals die de juiste zorg op maat kunnen bieden aan mensen met hersenletsel en hun naasten.

Boogh biedt begeleiding aan mensen met een lichamelijke beperking. Alle locaties van Boogh zijn aangepast aan het gebruik van grote rolstoelen. Daarnaast is ADL ondersteuning mogelijk en zijn er tilliften en andere ondersteunende middelen aanwezig om het verblijf bij Boogh mogelijk te maken. Samen met de cliënt wordt gekeken hoe een passend programma kan worden samengesteld, dat de beperkingen ten gevolge van de ziekte zo veel mogelijk beperkt en achteruitgang tegengaat.

Boogh biedt begeleiding aan mensen met een chronische ziekte. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Parkinson, MS (Multiple Sclerose), ALS, ziekte van Bechterew, ziekte van Duchenne.Samen met de cliënt wordt gekeken hoe een passend programma kan worden samengesteld, dat de beperkingen ten gevolge van de ziekte zo veel mogelijk beperkt en achteruitgang tegengaat. Alle locaties van Boogh zijn aangepast aan het gebruik van grote rolstoelen. Daarnaast is ADL-ondersteuning mogelijk en zijn er tilliften en andere ondersteunende middelen aanwezig om het verblijf bij Boogh mogelijk te maken.

Boogh begeleidt mensen met een meervoudige beperking met een specifieke vorm van (individuele) ondersteuning, waarin en van waaruit zij activiteiten kunnen uitvoeren. Onder meervoudige beperkingen wordt doorgaans zowel een lichamelijke als een verstandelijke handicap verstaan. Ten gevolge van een hersenbeschadiging voor of bij de geboorte, of op zeer jonge leeftijd, kunnen zich stoornissen voordoen in spraak, waarneming, coördinatie, concentratie en verwerking. Hierdoor kunnen deze mensen moeilijkheden in het sociaal functioneren ondervinden. Boogh biedt voor deze groep een vaste structuur en een vaste groep medewerkers. De activiteiten zijn zowel gericht op het behoud en ontwikkelen van vaardigheden als op sociale omgang met elkaar. Dit gebeurt door middel van arbeidsmatige activiteiten, leer- en ontwikkelactiviteiten en (re)creatieve activiteiten.

Mensen met een hersenaandoening die voor het letsel of hun ziekte een hogere functie bekleedden of hoger opgeleid zijn, ervaren vaak moeilijker aansluiting bij hun omgeving. Ze hebben nog steeds intellectuele uitdaging nodig, maar hebben concentratieproblemen en kunnen minder goed omgaan met prikkels. Booghkring is een sociëteit voor hoger opgeleiden met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Bij de Booghkring vinden ze deze intellectuele uitdagingen, maar in een aangepaste, prikkelarme omgeving.

Nieuws

Blijf op de hoogte van Boogh en alle ontwikkelingen in het vak van onze expertise; zorg op maat bij niet aangeboren hersenletsel.

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact