Re-integreren, en nu?

Als jij een baan hebt, en (langere) tijd bent uitgevallen voor jouw eigen werk, dan heb jij als werknemer verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Net als jouw werkgever dien jij op vaste momenten re-integratie-inspanningen te verrichten. Dit kan pas nadat de bedrijfsarts heeft aangegeven dat de re-integratie kan worden ingezet.

Terugkeer in je eigen werk

Op het moment dat re-integratie aan de orde is, wordt in eerste instantie altijd onderzocht of jij kunt terugkeren in jouw eigen werk. Onze ervaring leert dat re-integratie in eigen werk grotere kans van slagen heeft, indien je daarbij wordt begeleid door een ervaren coach. Zeker wanneer er sprake is van hersenletsel. In samenspraak met jou, de werkgever en de coach wordt gekeken aan welke randvoorwaarden jouw werk(plek) moet voldoen om het werk naar tevredenheid uit te kunnen voeren. Tevens reikt de coach strategieën aan waardoor jij het werk makkelijker kunt uitvoeren.

Mocht re-integratie in eigen werk niet mogelijk zijn, dient volgens de WvP re-integratie spoor 1 te worden ingezet. Dit betekent re-integreren bij de eigen werkgever in een andere (passende) functie. Ook hierbij is een externe coach van toegevoegde waarde.

Indien dit geen mogelijkheden laat zien moet volgens de WvP re-integratie spoor 2 worden ingezet. Dit betekent re-integreren in een passende functie bij een nieuwe werkgever. Samen met de coach ga jij op zoek naar de baan en werkgever die bij jou past. Indien jij jouw mogelijkheden, kwaliteiten en competenties nog niet helder heeft, is de training ‘(Her)ontdek je talent’ misschien iets voor je. Met de uitkomsten van de training, eventueel in combinatie met individuele loopbaangesprekken, ga jij samen met de coach op zoek naar een nieuwe baan. Kenmerkend voor Boogh Arbeidsre-integratie is de persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Wij doen er alles aan om van jouw re-integratie een succes te maken!

Jij kunt bij ons terecht als je een re-integratietraject krijgt aangeboden. Dit gaat in overleg met jouw werkgever.

 

Contact

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact