Ik ben een werkgever

Wanneer een werknemer langere tijd is uitgevallen in zijn/haar functie is de Wet verbetering Poortwachter van toepassing. Kort samengevat houdt dat in dat de zowel de werkgever als de werknemer beiden re-integratie inspanningsverplichtingen hebben. In grotere organisaties vallen deze werkzaamheden vaak onder HRM in samenspraak met de bedrijfsarts. Voor kleinere organisaties is dit een andere belasting. Boogh Arbeidsre-integratie kan hierbij van advies dienen en (een deel van) de taken van jou overnemen in de vorm van ‘casemanagement’.

Terugkeer in eigen werk

De re-integratie richt zich in eerste instantie altijd op terugkeer in eigen werk. Onze ervaring leert dat re-integratie in eigen werk grotere kans van slagen heeft, wanneer de werknemer wordt begeleid door een ervaren coach. Boogh Arbeidsre-integratie heeft de expertise om jou en de betreffende werknemer in dit proces te begeleiden. Na een intakegesprek met de werknemer en vaak ook de werkgever, wordt een offerte op maat opgesteld. Na goedkeuring van het traject start de coaching. In samenspraak met de werknemer, de werkgever en de coach wordt gekeken aan welke randvoorwaarden de werk(plek) moet voldoen om het werk naar tevredenheid uit te voeren. Tevens reikt de coach strategieën aan waardoor de werknemer het werk makkelijker kan uitvoeren. Indien gewenst kan de coach de collega’s voorlichten over de gevolgen van hersenletsel in werk.

Mocht re-integratie eigen werk niet mogelijk zijn, dient volgens de Wet verbetering Poortwachter, re-integratie spoor 1 worden ingezet. Dit betekent re-integreren bij de eigen werkgever in een andere (passende) functie. Ook hierbij is een externe coach van toegevoegde waarde.

Indien re-integratie spoor 1 geen mogelijkheden laat zien is re-integratie spoor 2 van toepassing: re-integreren in een passende functie bij een nieuwe werkgever. Samen met de coach zoekt betrokkene naar een passende baan en werkgever. Indien de mogelijkheden, kwaliteiten en competenties nog niet helder zijn, wordt vaak de training (Her)ontdek je talent ingezet. Met de uitkomsten van de training, eventueel in combinatie met individuele loopbaangesprekken, gaat de coach samen met betrokkene op zoek naar een nieuwe baan.

Wij bieden trajecten op maat, waarbij wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden van zowel de werknemer als die van u.

Boogh Arbeidsre-integratie biedt gespecialiseerde begeleiding aan werkzoekenden met hersenletsel, een lichamelijk beperking, een chronische ziekte, burn-out of een autisme spectrum stoornis met normale begaafdheid. Wij kunnen deze werkzoekenden begeleiden naar passend werk. Wij bieden complete trajecten aan, maar ook deeltrajecten zoals arbeidsoriëntatie, waarbij gekeken wordt naar iemands competenties en mogelijkheden. Tevens bieden wij trajecten op maat, die zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van betrokkene en opdrachtgever. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. U kunt hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Contact

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact