Privacyverklaring

Uw privacy is voor Boogh van groot belang. Dit betekent dat wanneer u cliënt bent of wordt bij Boogh, wij om uw persoonlijke gegevens vragen om de zorg goed te kunnen regelen. Hierbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’. Die verordening geeft aan hoe wij moeten omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze wet is vastgelegd in een document waarin helder is uiteengezet wat wij als zorgorganisatie wel en niet met uw gegevens mogen doen. Dit document heet Privacyreglement cliënten Boogh’.

Geheimhouding
Al uw persoonlijke gegevens worden binnen Boogh in diverse systemen vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan uw naam, adres, BSN nummer, medicijngebruik en zorgafspraken. Al deze informatie is vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt voor in de privacyreglement genoemde doeleinden. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht.

Rechten
Als cliënt van Boogh, heeft u altijd het recht te weten of uw gegevens geregistreerd zijn en welke gegevens dit betreft. U kunt inzage in uw dossier vragen en u heeft het recht om geïnformeerd te worden over aan wie Boogh informatie uit uw dossier verstrekt. Dit geldt ook voor wettelijke vertegenwoordigers. Al uw rechten zijn benoemd in onze privacyreglement.

Verstrekken van gegevens
Uw gegevens worden gedeeld met andere instanties, bijvoorbeeld het CIZ of andere hulpverleners. Dit gebeurt uitsluitend als het bijdraagt aan een goede zorgverlening en als sprake is van een wettelijke grondslag. Voor alle andere doelen vragen wij te allen tijde vooraf om uw toestemming.

Geanonimiseerde informatie, ofwel gegevens die niet meer aan u te koppelen zijn, mogen wel verstrekt worden aan derden. Na het beëindigen van de zorg- en/of dienstverlening worden de gegevens volgens de wettelijke termijnen bewaard en daarna vernietigd.

Meer weten?
Boogh houdt zich aan de AVG en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Als u hierover vragen hebt, of meer wilt weten wat wij precies om welke reden van u bijhouden, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG), te bereiken per e-mail  fg@boogh.nl of telefoon 06 – 82 52 53 03.

 

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact