CORONA

Op deze pagina vindt u alle informatie van Boogh over het coronavirus en de gevolgen voor medewerkers, cliënten, naasten of verwijzers. Want goede en veilige dienstverlening staat voorop.

BERICHTGEVING NOVEMBER 2020
Dinsdagavond 3 november heeft er wederom een persconferentie plaatsgevonden over de maatregelen vanwege de coronacrisis. De  landelijke coronamaatregelen werken helaas niet zo goed als gehoopt.

Maatregelen overheid
Op dit moment is de horeca al een tijdje gesloten, mag je nog maar drie mensen per dag thuis ontvangen en met maximaal twee mensen tegelijk over straat. Bovendien geldt er een dringend advies om in publieke binnenruimtes, waaronder ook het openbaar vervoer en taxivervoer, een mondkapje te dragen. Ook worden musea, bioscopen en theaters voor twee weken gesloten.

Dienstverlening Boogh is veilig
Voor Boogh hebben de aangescherpte, landelijke maatregelen geen verdere gevolgen. De maatregelen, die al sinds de corona-uitbraak worden nageleefd, heeft Boogh wel uitgebreid. Hierdoor kan Boogh op een verantwoorde wijze haar dienstverlening voortzetten.

Maatregelen Boogh
Horecagelegenheid Coffeemania By Boogh blijft gesloten. Alleen de afhaalservice blijft open. Ook is het niet mogelijk om in groepen groter dan 4 personen te sporten, fitnessen of te zwemmen. Psychomotore therapie (PMT) gaat wél door. Het dragen van een mondkapje is verplicht in de taxi én tot je binnen bent bij Boogh.

Ter verduidelijking hieronder de geldende corona-maatregelen binnen Boogh op een rij:

1. Mondneusmaskers in multifunctionele gebouwen en binnen 1,5 meter
Het dragen van mondneusmaskers binnen in een publieke ruimte is door de overheid als dringend advies gegeven. Bij Boogh is sprake van een niet-publieke ruimte. Alleen cliënten en medewerkers van Boogh zijn momenteel welkom in de gebouwen. In multifunctionele gebouwen, met andere gebruikers, vragen wij iedereen een mondneusmasker te dragen  tot je binnen bent in het gedeelte van Boogh. Tot slot wordt  iedere cliënt geadviseerd een mondneusmasker te dragen wanneer hij of zij binnen 1,5 meter van een ander komt (bijvoorbeeld bij het passeren in een gang).

2. Medewerkers dragen medisch mondneusmasker binnen 1,5 meter
Wanneer een medewerker binnen 1,5 meter van een ander werkt,  dan draagt hij of zij een medisch-mondneusmasker.

3. Informatie over besmetting binnen Boogh
Wanneer een cliënt of medewerker positief getest is, dan wordt Boogh hierover geïnformeerd. De GGD geeft uitleg aan de positief geteste persoon wat hij of zij moet doen. Bovendien geeft de GGD aan wie, in de omgeving van de besmette persoon, gewaarschuwd moet worden om ook in quarantaine te gaan. Naast de GGD neemt ook Boogh dezelfde dag contact op met cliënten en medewerkers die positief getest zijn. Bovendien wordt met hen besproken welke cliënten en medewerkers gewaarschuwd moeten worden, op advies van de GGD. De te waarschuwen cliënten en medewerkers worden door een medewerker van Boogh geïnformeerd over de quarantaine en de duur ervan. Tevens wordt nagevraagd of de betreffende persoon ermee akkoord is dat algemeen op de locatie bekend wordt dat hij of zij positief is getest. I.v.m. de privacy mag namelijk niet zonder toestemming verteld worden wie er positief is getest.

4. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen
Niemand komt met koorts, verhoging, benauwdheid, verlies van smaak, keel en/of verkoudheidsklachten naar Boogh. Voor degenen die dit moeilijk zelf kunnen inschatten doen Boogh medewerkers dit bij binnenkomst. Cliënten en medewerkers dienen ook thuis te blijven, indien een huisgenoot corona, koorts of benauwdheid heeft.

5. Huisgenoot met klachten
Wanneer een huisgenoot klachten heeft met koorts (38+) en/of benauwdheid blijf je thuis en wacht je tot de uitslag van de test bekend is. Heeft een huisgenoot klachten zonder koorts of benauwdheid en wacht deze op de test of testuitslag dan geldt: je kunt naar Boogh komen maar draagt een mondkapje tot je op een plek zit waar je 1,5 meter afstand van anderen kunt houden. Zodra je weer gaat bewegen door de ruimte draag je een mondkapje.

6. Klachten ontstaan bij Boogh
Wanneer je klachten krijgt terwijl je bij Boogh bent, dan wordt je gevraagd om naar huis te gaan en je te laten testen. Als je niet direct naar huis kunt, dan wacht je op minimaal 1,5 meter afstand van anderen met een mondkapje op tot je naar huis kunt.

7. Cliënt of medewerker heeft klachten op de locatie. Wanneer ben ik in contact geweest?
Wanneer een cliënt of medewerker op locatie klachten krijgt, levert dit geen extra risico op voor de andere aanwezigen zolang alle maatregelen worden opgevolgd. Als de testuitslag positief is, zal de GGD contactonderzoek doen om te bepalen wie er in quarantaine moet. Wanneer het te druk is bij de GGD, wordt iemand zelf gevraagd contactonderzoek te doen en mensen met wie zij ‘nauw contact’ hebben gehad te waarschuwen. Van ‘Nauw contact’ is sprake wanneer je minstens 15 minuten, binnen 1,5 meter, onbeschermd, bij een ander bent geweest. Aangezien dit nooit voorkomt bij Boogh, is contactonderzoek niet nodig. Wij houden immers 1,5 meter afstand én medewerkers die een cliënt helpen binnen 1,5 meter dragen een medisch-mondneusmasker. Iedereen die in dezelfde locatie en ruimte is geweest, hoeft dan ook niet in quarantaine en mag gewoon blijven komen.

8. Testen, ja of nee?
Testen op corona heeft alleen zin als je daadwerkelijk klachten hebt. Veel mensen willen zich laten testen als een huisgenoot klachten heeft om zeker te zijn dat zij zelf niet besmet zijn. Echter heeft dat geen zin, want de uitslag kan negatief zijn terwijl je toch corona hebt.

9. Hoe lang moet je in quarantaine?
Wanneer je geen klachten hebt, maar je hebt een huisgenoot die positief is getest of je bent in nauw contact geweest (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter) met iemand met corona, dan blijf je 10 dagen in quarantaine. Als je klachten ontwikkelt, gebeurt dit vrijwel altijd binnen deze 10 dagen. Wanneer je klachten hebt en je bent positief getest, dan blijf je dus in ieder geval 10 dagen in quarantaine vanaf het moment dat je de klachten kreeg, waarvan 3 dagen klachtenvrij. Soms komt het voor dat een GGD of huisarts eerder de mogelijkheid biedt om weer naar buiten te gaan. Bij Boogh gaan we liever uit van zekerheid en daarom hanteren we bovenstaande regels.

10. Ik ben negatief getest. Mag ik dan weer bij Boogh komen?
Ja, dan mag je weer bij Boogh komen. Wel vragen we je om een mondkapje te dragen tot de klachten over zijn. Als je klachten verergeren en zeker als je koorts of benauwdheidsklachten krijgt vragen we je thuis te blijven en je opnieuw te laten testen.

11. Ik zit met vragen
Corona en alles wat er over gezegd wordt kan onzeker maken. Zeker als het dichterbij lijkt te komen. Bijvoorbeeld omdat een cliënt waarmee je in dezelfde ruimte bent geweest corona blijkt te hebben. Je kunt op doordeweekse dagen contact opnemen met de nedewerkers van je locatie en je vragen aan hen stellen. Mocht de medewerker het antwoord niet weten, dan wordt dit nagevraagd bij deskundigen. Omdat we ons bij Boogh goed aan alle maatregelen houden, is het niet nodig je ongerust te maken. Je hoeft niet in quarantaine als een medewerker of cliënt positief getest is.
Er is geen mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met Boogh na sluitingstijd. Boogh biedt geen 24 uurs zorg. Wanneer je toch erg ongerust blijft, neem dan telefonisch contact op met de GGD via: 0800-1351

12. Vervoer
Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en in de taxi is verplicht. Dit geldt niet altijd voor de chauffeur. Wanneer er een scherm is geplaatst tussen de chauffeur en de passagiers of de afstand is meer dan 1,5 meter, dan hoeft de chauffeur geen mondkapje te dragen.

13. Handen wassen of desinfecteren
Bij binnenkomst en vaak tussendoor. Wie dit zelf niet goed kan, wordt hierbij geholpen door de medewerkers.

14. 1,5 meter afstand houden
Het virus verspreid zich door druppeltjes in het speeksel. Vooral met hoesten en niezen. Doordat niemand klachten, heeft worden de druppeltjes niet verspreid. Toch kun je onverwacht moeten hoesten, bijvoorbeeld door verslikken. Door 1,5 meter afstand te houden, voorkom je dat je in die situatie toch druppeltjes inademt.

15. Medewerkers helpen binnen 1,5 meter
Bijvoorbeeld bij toilet. Geen probleem, omdat druppeltjes via hoesten en niezen verspreid worden. En niemand met klachten bij Boogh komt. Even dichterbij elkaar zijn, geeft dan geen verhoogd risico. Wanneer het langere tijd vraagt, draagt de medewerker een medisch-mondneusmasker. Bijvoorbeeld bij het helpen met eten of op het toilet.

16. Thuisbegeleiding of thuisbehandeling
De medewerker, die thuis komt om begeleiding of behandeling te bieden, zal met je afstemmen wat het beste past. Soms is het ook mogelijk om digitaal of op een locatie van Boogh de individuele begeleiding of behandeling te bieden. Door samen te overleggen wordt gekozen voor dat wat voor beiden het prettigste is.

Medische vragen
Heeft u vragen over uw gezondheid, neem dan contact op met uw eigen huisarts of GGD via 0800-1351.

Overige vragen
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, stel ze gerust aan uw behandelaar of uw (traject)begeleider. Ze staan u graag te woord.

Aan- of afmeldingen
Indien er iets veranderd in uw eigen gezondheidssituatie, verzoeken wij u vriendelijk om dit nét zoals altijd te melden via 030 – 22 04 482 (tussen 8.00 en 12.00 uur) of afmelding@boogh.nl.

 


Link meest gestelde vragen m.b.t. het coronavirus VGN
https://www.vgn.nl/faq/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus

Documenten & video’s m.b.t. het coronavirus VGN
https://www.vgn.nl/achtergrond/informatie-voor-clienten

 

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact