Kwaliteit

ISO 9001: 2015

Kwaliteitsmanagement is een zaak van continu verbeteren en vooruitzien. Met het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat bewijst Boogh volledig in controle te zijn over haar kwaliteits-
managementsystemen. Bovendien staat Boogh hiermee garant voor goede en cliëntgerichte zorg- en dienstverlening.

De ISO norm stimuleert om het kwaliteitsmanagementsysteem te organiseren waaruit het echt om draait: het voldoen aan de eisen, verwachtingen en behoeften van de cliënten. Hiermee heeft Boogh de focus gelegd waar het hoort; niet in documenten of regels maar in de kwaliteit van zorg en de te bereiken effecten voor de cliënten en medewerkers.

Voor onze cliënten is het van het allergrootste belang te weten dat de begeleiding, behandeling, training en re-integratie bij Boogh te allen tijd goed gewaarborgd is.

 

Wmo

Conform de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo), zorgt de gemeente ervoor dat burgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. De gemeente draagt hiermee ook zorg voor het toezicht op de kwaliteit.

In het toezichttraject worden onderstaande bronnen geraadpleegd om de kwaliteit van de geboden ondersteuning inzichtelijk te maken.

  • Documentanalyse.
  • Interviews op directie-, of managementniveau.
  • Interviews op uitvoeringsniveau met professionals en vrijwilligers.
  • Interviews op cliëntniveau, met cliënten en/of mantelzorgers.
  • Cliënt- en personeelsdossiers.

De betreffende bronnen zijn getoetst aan de kwaliteitseisen uit de Wmo en de aanvullende normen van de gemeenten in de regio Utrecht. Naast deze toetsing wordt gekeken naar het eigen kwaliteitsbeleid van de betreffende aanbieder en de uitvoering daarvan in de praktijk.

De dagbesteding van Boogh is op deze manier onderzocht. De rapportage toont uitstekende resultaten en het enige ontwikkelpunt is inmiddels op positieve wijze afgerond.

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact