Documenten

Op deze pagina kun je verschillende (beleids)documenten, die binnen Boogh gehanteerd worden, downloaden en inzien.

De Klokkenluidersregeling geeft invulling aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van Stichting Boogh.

In het Cliënttevredenheidsonderzoek geven onze cliënten een oordeel over de kwaliteit van onze dienstverlening.

In het Kwaliteitsrapport leggen wij verantwoording af over onze visie op kwaliteit en de praktische uitwerking daarvan.

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact