Cliëntvertrouwenspersoon

Binnen Boogh zijn er interne en externe cliëntvertrouwenspersonen aangesteld. Een cliëntvertrouwenspersoon is een functionaris bij wie cliënten en hun naasten terecht kunnen wanneer er sprake is van ongewenst gedrag door een medewerker of andere cliënten of hulp bij klachten.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: pesten, agressie, geweld, discriminatie, ongepaste bejegening, niet integer gedrag en (seksuele) intimidatie. Alleen na toestemming van de cliënt mag de cliëntvertrouwenspersoon met anderen communiceren over hetgeen wat besproken is.

De cliëntvertrouwenspersonen zijn deskundig, verplicht tot geheimhouding en in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten en hun naasten kunnen er terecht met hun verhaal.

Daarna bespreekt de cliëntvertrouwenspersoon de benodigde vervolgstappen en helpt bij het verbeteren van de situatie. Afhankelijk van jouw wensen krijg je advies, hulp bij het verhelderen van klachten en/of vragen. Bovendien bieden de cliëntvertrouwenspersonen hulp bij het schrijven van een (klacht)brief, steun bij een (klacht)gesprek of om een klacht voor te bereiden.

Contactgegevens interne cliëntvertrouwenspersonen

Mocht jij of jouw vertegenwoordiger contact willen opnemen met de cliëntvertrouwenspersonen binnen Boogh, dan kan dat per telefoon via het algemene Boogh nummer 085 – 40  14 795 of via e-mail. Zij nemen zo spoedig mogelijk persoonlijk contact op.

Linda van den Broek
l.van.den.broek@boogh.nl

Karin van Dijk
k.van.dijk@boogh.nl

Contactgegevens externe cliëntvertrouwenspersonen

Wanneer er behoefte is om vrijuit en in vertrouwen over incidenten of onvrijwillige zorg te praten, dan kan dat met Lenny van der Heijden, cliëntenvertrouwenspersoon van Wet zorg en dwang bij stichting Zorgstem.  Lenny van der Heijden biedt een luisterend oor en is zonder oordeel en is niet in dienst bij Boogh. Ze heeft zich in haar werkende en privé leven altijd ingezet voor mensen die niet zo makkelijk voor zichzelf op kunnen komen.

Mocht je contact op willen nemen, dan kan dat via de onderstaande gegevens. Bovendien is zij af en toe aanwezig op de locaties van Boogh. Ook dan kun je bij haar terecht.

Lenny van der Heijden
(06) 40 36 39 91
 l.vanderheijden@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact