Terug

Unieke samenwerking tussen drie zorgorganisaties in het Jan Ligthartcentrum

Sherpa, Afasiecentrum Flevoland en Boogh-Hersenz bundelen hun expertise voor mensen met hersenletsel in het Gooi. Speciaal voor iedereen die te maken heeft met hersenletsel organiseren wij samen een informatiebijeenkomst op dinsdag 9 april in Bussum.

Jaarlijks lopen 140.000 mensen plotseling hersenletsel op. Meestal als gevolg van een ongeval of beroerte (hersenbloeding of -infarct). Omdat de hersenen na een beschadiging niet altijd helemaal herstellen, blijven er soms ook lang na het ontstaan van het letsel nog klachten bestaan. Ruim 40.000 mensen houden forse en blijvende beperkingen. Veel voorkomende en vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn extreme vermoeidheid, prikkelgevoeligheid, geheugenproblemen en moeite met spreken en/of begrijpen van de taal (afasie). Het leven van deze mensen, maar ook dat van hun gezinsleden, staat na het letsel ineens volledig op zijn kop. Er volgt een lastige zoektocht om samen een nieuwe balans te vinden en weer verder te kunnen.

Soms is er na afloop van de medisch specialistische (revalidatie) fase nog professionele en gespecialiseerde begeleiding en/of behandeling nodig. Sherpa, het afasiecentrum en Boogh bieden in het Gooi verschillende vormen van dergelijke specialistische dienstverlening aan mensen met hersenletsel en hun naasten.

Vanaf april 2019 start Boogh met de opbouw van het Hersenz behandelprogramma in het Jan Ligthart centrum in Bussum (zie ook www.boogh.nl/behandeling ). Daarmee wordt de beschikbare dienstverlening aan mensen met hersenletsel uit het Gooi nog veelzijdiger.

Op dinsdag 9 april organiseren we een informatiebijeenkomst voor getroffenen, mantelzorgers en verwijzers. Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan de Hersenz programma’s voor mensen met en zonder afasie. Er is ook iemand aanwezig die uit eigen ervaring zal vertellen wat de behandeling inhoudt en heeft betekend.

Het programma start om 17.00 (met inloop vanaf 16.30 uur) en eindigt om 18.45.

Adres; Brinklaan 36a, 1404 EW Bussum.

Aanmelden
Aanmelding vooraf is niet perse noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar behandeling@boogh.nl of telefonisch via 030-259 39 74. Indien u vragen over het Hersenz programma heeft, maar op 9 april niet kunt komen, dan maken we graag persoonlijk een andere afspraak. Zie ook de websites www.boogh.nl en www.hersenz.nl voor meer informatie.