Terug

Samen met UWV werken aan betere arbeidsparticipatie van mensen met hersenletsel

Het komt vaak voor dat medewerkers van UWV onvoldoende kennis hebben van hersenletsel en de gevolgen daarvan op de arbeidssituatie. De meetmethodes die nu vaak gebruikt worden om het functioneren in kaart te brengen (bv FML) zijn onvoldoende op de werkelijke arbeidssituatie gericht.

Problemen bij beoordeling UWV
Voor de beoordeling van de belastbaarheid in werk moet extra aandacht zijn voor energieverdeling, balans tussen spanning en ontspanning niet alleen gedurende een werkdag maar over een langere periode, met de nodige reserves voor de thuissituatie die nodig zijn om kwaliteit van leven te waarborgen. Bovendien komt uit ervaringsverhalen  naar voren dat de communicatie tussen UWV en mensen met hersenletsel niet goed verloopt. Ook is De Wet verbetering Poortwachter (WvP) vaak niet toereikend in de tijd. Mensen met opgelopen hersenletsel hebben vaak langer dan 2 jaar nodig om te komen tot hun maximale re-integratie.

Passende oplossing
Boogh, UWV en andere betrokken zorginstellingen werken dan ook samen om te zoeken naar passende oplossingen voor deze problematiek. Daarbij wil Boogh bijdragen aan het vergroten van de kennis over en bekendheid met hersenletsel. Dit alles met als doel een betere, passende en duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met hersenletsel.

Meer weten? Open hier de link naar de notitie voor UWV van de samenwerkende zorginstellingen.