Terug

InteraktContour en Boogh verkennen samenwerking

Boogh heeft te kennen gegeven op zoek te zijn naar een sterke partner om de uitdagingen van nu en in de toekomst aan te kunnen. De diensten, die Boogh levert op het gebied van begeleiding, welzijn, behandeling, individuele begeleiding en arbeidsre-integratie, vervullen een belangrijke rol voor mensen met hersenletsel in Midden Nederland. Met het uitgangspunt om dat te behouden, wordt de komende periode onderzocht of een samengaan van Boogh en InteraktContour haalbaar is.

De bestuurders van Boogh en InteraktContour tekenden hiertoe afgelopen vrijdag een intentieovereenkomst.