Terug

Hersenz-behandeling: programma en financiering

Een belangrijk onderdeel van de behandelingen binnen Boogh zijn de geprotocolleerde Hersenz-zorgpaden. Hersenz is een behandelprogramma dat is ontstaan uit een landelijk samenwerkingsverband van 13 partners, waaronder Boogh.

Het multidisciplinaire behandelprogramma dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld is specifiek gericht op de psychosociale gevolgen van het letsel in de adaptatiefase. Het is een behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de fase na afloop van de medisch-specialistische behandeling. Deze mensen zijn klaar met revalideren en willen hun leven weer oppakken, maar lopen hierin vast of willen beter leren omgaan met hun beperkingen. Voor deze groep mensen begint thuis de zoektocht naar de juiste hulp. Als die ontbreekt, kan onnodige ‘gevolgschade’ ontstaan in de vorm van psychische problemen, relatieproblemen, schulden, maatschappelijke overlast of langdurige zorgconsumptie. De kwaliteit van leven neemt hierdoor sterk af.

“Ik ben minder somber en ik ben
er weer voor mijn jongens”

Bouwstenen behandeling
De behandelingen van Hersenz zijn ondergebracht in verschillende bouwstenen die zich richten op verschillende aspecten van het functioneren:

 • Emoties en gedrag
 • Energie
 • Denken en doen
 • Beweging
 • Communicatie
 • Thuis

In de behandeling kan gewerkt worden aan het leren omgaan met de veranderingen door het hersenletsel, het weer leren opbouwen van conditie en mobiliteit, het weer vertrouwd raken met het lichaam of het handiger omgaan met problemen op het gebied van aandacht, geheugen, concentratie, planning en organiseren.

“Mijn gezin begrijpt wat er
met mij aan de hand is”

Voordelen voor cliënt
Kwalitatieve opbrengsten van het behandelprogramma kunnen zijn:

 • cliënten zijn tevredener met hun participatie in het dagelijks leven
 • cliënten scoren beter op fysieke tests
 • cliënten hebben minder zorgvragen
 • afname in frequentie en ernst van neuro-psychiatrische symptomen
 • mantelzorgers ervaren minder zorglast, naasten zijn tevredener met hun leven
 • cliënten en naasten zijn zeer tevreden over de behandeling
 • cliënten laten aanzienlijke verbetering zien op hun persoonlijke doelen

“Ik herken de signalen van overprikkeling
en neem op tijd rust”

Het team en vergoeding
Hersenz is een multidisciplinaire behandeling met een (GZ-)psycholoog als hoofdbehandelaar. Behandelaars die daarnaast kunnen worden ingezet zijn een cognitief trainer, een psychomotorisch therapeut, een fysiotherapeut, een logopedist en een beeldend therapeut. Daarnaast is er een thuisbehandelaar betrokken. Individuele psychologische behandeling kan geïndiceerd zijn bij mensen met stemmingsklachten (bijvoorbeeld somberheid, angst en post-traumatische klachten) gerelateerd aan het NAH. De behandeling wordt deels in groepsverband en deels individueel (o.a. in de thuissituatie) aangeboden en is er niet alleen voor de cliënt maar ook voor de naasten. Verschillende behandelmodules sluiten aan op de eerder genoemde bouwstenen en duren 14 weken per module. Hersenz wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg met een indicatie van het CIZ. Boogh helpt bij het aanvragen van deze indicatie. Op www.ciz.nl vindt u meer informatie over de Wet langdurige zorg en een Wlz check voor cliënten.

Kijkt u voor meer informatie over Boogh en Hersenz op www.boogh.nl en www.hersenz.nl of neem contact op met één van onze maatschappelijk consulenten: Marieke Zandijk m.zandijk@boogh.nl, Emma Klaassen e.klaassen@boogh.nl of Gerlinda Hendriks g.hendriks@boogh.nl.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons secretariaat Behandeling op 030-2593974.