Terug

Emotionele impact NAH

Hersenletsel heeft vaak vele gevolgen, die lang niet allemaal zichtbaar zijn. Emotionele en/of gedragsmatige gevolgen alsmede cognitieve gevolgen zijn voor de buitenwereld vaak onzichtbaar. Denk hierbij aan geheugenproblemen, veranderingen in inzicht, waarneming en gedrag, problemen met concentratie, aandacht, taal en overgevoeligheid voor geluiden of andere prikkels. Met een serie artikelen geven we aandacht aan de onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Deel 2 staat in het teken van de emotionele gevolgen.

Thuis na letsel
Vlak na het ontstaan van een acuut hersenletsel is bij velen de schrik groot: “Hoe heeft mij dit kunnen overkomen?!” Vaak heerst er ook een gevoel van opluchting: “Gelukkig, ik heb het overleefd”. Een behoorlijk complexe mix aan emoties. Eenmaal weer thuis na een opname in een ziekenhuis en wellicht een behandeling in een revalidatiecentrum, is het belangrijk om de draad weer op te pakken. Maar dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Gevolgen van het hersenletsel voor het zelfstandig functioneren kunnen groot zijn en een enorme impact hebben op het dagelijks leven. En niet alleen voor de persoon met het hersenletsel, maar ook voor diens naasten. Het kan voorkomen dat mensen met hersenletsel hun rol als partner, ouder of werknemer niet meer als voorheen kunnen vervullen. Of zij ervaren problemen in het structuur geven aan het dagelijks leven, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Het vergt behoorlijk wat aanpassingsvermogen om die draad na hersenletsel weer (op een andere manier) op te pakken. Deze chronische fase, ook wel de adaptatiefase, van herstel na hersenletsel kan gepaard gaan met verschillende emoties en een worsteling om in de thuissituatie weer kwaliteit van leven te vinden.

Emotionele veranderingen
Emotionele veranderingen kunnen hun oorsprong hebben in het letsel zelf – het gaat dan om een primair, direct gevolg van de neurologische schade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dwanghuilen of dwanglachen waarbij iemand oncontroleerbare episodes heeft van huilen of lachen die qua heftigheid niet in overeenstemming zijn met de situatie of het gevoel. Ook emotionele vervlakking, waarbij er juist minder diepgang is in emoties, komt voor.

Emotionele veranderingen kunnen echter ook een secundair gevolg zijn van de hersenschade. Veelvoorkomende gevoelens zijn dan bijvoorbeeld verdriet en rouw (om verlies van functie, het niet meer kunnen uitvoeren van bepaalde activiteiten of een veranderd toekomstperspectief), maar ook angst bijvoorbeeld voor recidief (bijvoorbeeld een tweede CVA) of onzekerheid met betrekking tot het eigen functioneren. Men kan gevoelens ervaren van frustratie en boosheid om wat niet meer lukt zoals voorheen, of schaamte ten aanzien van het hersenletsel en de daarmee gepaard gaande gevolgen.

Deze emoties zijn een veel voorkomend en begrijpelijk gevolg van het niet-aangeboren hersenletsel, maar in sommige gevallen loopt men vast met deze klachten, waardoor de kwaliteit van leven langdurig beduidend minder is. Geschat wordt dat één op de drie mensen met hersenletsel stagneert in het verwerken van de schokkende gebeurtenis en het vinden van nieuw perspectief. Een behandeling bij Boogh kan bij deze mensen uitkomst bieden. Lees in dit artikel verder als u meer wilt weten over de behandeling bij Boogh.