Terug

Corona update 15 mei: plan herstart dienstverlening op locaties

Boogh snapt dat de situatie rondom het coronavirus soms moeilijk kan zijn.
Juist nu is duidelijke en actuele informatie belangrijk. Wij leggen in dit bericht dan ook graag uit hoe bepaalde maatregelen en besluiten worden genomen. Want goede en veilige zorg staat voorop.

Samen tegen corona
De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.
Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De eerste uitbraakfase van het virus ligt daarmee achter ons. Nu komt er stap voor stap meer ruimte in de 1,5-metersamenleving.

Maatregelen voor groepsbijeenkomsten
Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden.
Er zijn daarom maatregelen om de vorming van grote groepen tegen te gaan. De overheid wil het dagelijks leven mogelijk houden én voorkomen dat er onverantwoorde situaties ontstaan.

Boogh ‘Covid-19 werkplan herstart’
Overal wordt al nagedacht hoe dit het beste kan. Ook Boogh werkt aan een plan om de locaties te heropenen. Er wordt per locatie bekeken hoe 1,5-meter afstand houden mogelijk kan worden gemaakt.

Richtlijnen VWS, gemeenten en taxivervoer
In de week van 18 t/m 22 mei worden richtlijnen vanuit VWS verwacht wat betreft de dagbesteding. Ook gemeenten hebben richtlijnen die Boogh moet opvolgen. Met de woonvormen waar cliënten van Boogh wonen vindt overleg plaats over deelname aan de dagbesteding. Het taxivervoer vraagt aandacht en het is nog onduidelijk wanneer en hoe dit weer mogelijk wordt.

Communicatie herstart
Boogh streeft ernaar om zo spoedig mogelijk op verantwoorde wijze de locaties weer te openen. Zodra wij hier definitief mee starten, worden alle cliënten hierover per e-mail of brief geïnformeerd.