Terug

Boogh Masterclass “zicht op hersenletsel”

Op 17 juni aanstaande vindt de derde Boogh masterclass in de reeks “zicht op hersenletsel” plaats.

Een vernieuwde opzet met gerichte verwijzersinformatie en gelegenheid om onze behandellocaties te zien.

Op maandag 17 juni organiseert Boogh opnieuw een masterclass. Dit keer in ons eigen afasie- en behandelcentrum De Bilt. Deze en komende bijeenkomsten zullen daarmee ook kleinschaliger zijn en meer specifiek gericht op bepaalde beroepsgroepen. Dit voorjaar richten we ons primair op de functionarissen die vanuit het medisch domein mensen met hersenletsel doorverwijzen naar psychologische vervolgbehandeling of begeleiding. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om maatschappelijk werkers en CVA verpleegkundigen, maar ook praktijkondersteuners, zorgbemiddelaars en transferfunctionarissen. De mensen die de patiënten die ze tegenkomen, waar nodig op weg helpen naar ondersteuning en eventueel behandeling om het leven na het letsel weer goed op de rails te krijgen.

De opzet

Ook deze keer komen sprekers aan het woord van onze ketenpartners, samen met onze eigen behandelaars. Zij zullen een tweetal hoofdonderwerpen behandelen. Daarnaast zullen er weer enkele kleinere workshops worden georganiseerd waar specifieke beroepsgroepen in gesprek kunnen gaan met Boogh collega’s en oud cliënten.

De twee hoofdonderwerpen zijn:

  1. Aansluiting tussen behandeling in de neuropsychiatrie bij Vesalius en de behandelmogelijkheden van de Boogh behandelprogramma’s; verschillen en overeenkomsten, samenwerking en verwijzing
  2. Vervolgbehandeling voor CVA patiënten na thuiskomst; combinatiemogelijkheden van behandeling in polikliniek, eerste lijn en extramurale (WLZ) behandeling

Meer gedetailleerde informatie over sprekers en het programma volgt op korte termijn. We zullen in eerste instantie gericht uitnodigingen versturen binnen de genoemde beroepsgroepen, maar er is ook beperkt plek voor andere collega’s uit het werkveld. Laat het ons dus vooral weten als u belangstelling heeft.