Terug

Update 26 maart: maatregelen om verspreiding coronavirus te voorkomen

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen van het kabinet op 23 maart jl., in de aanpak van het coronavirus, stond deze week op de website van Boogh dat alle groepsactiviteiten waren geannuleerd tot 1 juni 2020. Deze datum is teruggedraaid naar de voorlopige datum van 6 april 2020. Onze excuses voor de eventuele verwarring die hierdoor wellicht is ontstaan.

Naar verwachting besluit op dinsdag 31 maart a.s. het kabinet hoe het verder moet met de strenge corona-maatregelen. Naar aanleiding van de dan door het kabinet te nemen besluiten, informeren wij u zo spoedig mogelijk wat deze besluiten voor Boogh betekenen.

Heeft u na het lezen van dit bericht vragen, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de locatie die u bezoekt of met uw begeleider. Wij staan u graag te woord.

Voor nu betekenen de aangescherpte maatregelen het volgende:

1. Dagbesteding (annulering groepsactiviteiten)
Vanaf maandag 16 maart 2020 tot in ieder geval 6 april 2020 vinden er geen dagbestedingsgroepen meer plaats voor cliënten op onze locaties. Mocht deze periode worden verlengd, dan informeren wij alle betrokkenen nader. Per cliënt zal worden bekeken of er passende alternatieven noodzakelijk en mogelijk zijn. Bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen.

2. Behandeling (annulering groepsactiviteiten)
De behandelgroepen gaan vanaf maandag 16 maart 2020 tot in ieder geval 6 april 2020 niet door. Per cliënt zal worden bekeken wat een passend alternatief is. Mocht deze periode worden verlengd dan informeren wij alle betrokken nader. Per cliënt zal worden bekeken of er passende alternatieven noodzakelijk en mogelijk zijn. Bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen.

3. Aan- of afmeldingen

Indien er iets verandert gezondheidssituaties van cliënten is het verzoek dit te melden via
030 – 22 04 482 (tussen 7.00 en 12.00 uur) of afmelding@boogh.nl.

4. Visual aangescherpte maatregelen (bron: Rijksoverheid)