Terug

Aangescherpte landelijke coronamaatregelen geen verdere gevolgen voor dienstverlening Boogh

Tijdens de landelijke persconferentie op 20 januari j.l. heeft Mark Rutte strengere corona-regels bekendgemaakt vanwege zorgen om nieuwe (Britse) virusvarianten. De regering heeft onder andere een avondklok ingevoerd. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek thuis aan en worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

Coronamaatregelen Boogh
De maatregelen die binnen Boogh al sinds de corona-uitbraak worden nageleefd, zijn ook na deze persconferentie onveranderd. Wel worden we strenger in het gebruik van de mondneusmaskers door medewerkers.
De mondneusmaskers moeten type IIR zijn en worden gedragen als medewerkers door de ruimte bewegen.

Dienstverlening Boogh is veilig
Alle door ons genomen voorzorgsmaatregelen, waaronder de gezondheidscheck bij binnenkomst, bevorderen de veiligheid voor cliënten en medewerkers. Hierdoor kan Boogh op een verantwoorde wijze de dienstverlening voortzetten. Alle dank dan ook voor cliënten en onze medewerkers. Het vraagt enorm veel energie en urgentiebesef van iedereen om de corona-regels goed na te (blijven) leven. Want door ons gedrag kunnen we namelijk onszelf en anderen beschermen tegen het virus. Ook voor alle varianten van het coronavirus geldt dat we ons aan de maatregelen moeten houden.

De meest effectieve manier om niet besmet te raken is 1,5 meter afstand houden, handhygiëne, bij (milde) klachten thuis te blijven en te laten testen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich bij een positieve testuitslag aan de opgelegde quarantaine houdt. En dienen we zoveel mogelijk bezoek te beperken.

Corona-vaccinatie cliënten en medewerkers
Woensdag 6 januari 2021 is gestart met het vaccineren. Op basis van ontwikkelingen en adviezen verandert soms de volgorde van vaccinatie. De volgorde is namelijk afhankelijk van onder andere goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. Op dit moment kunnen we dan ook helaas nog niet zeggen wanneer cliënten en/of medewerkers aan de beurt zijn. Men ontvangt hierover thuis, te zijner tijd, een brief van de huisarts of van de overheid.

Meer informatie?
Boogh heeft een speciale corona-pagina aangemaakt op de website. Hierin is o.a. meer informatie over de maatregelen te vinden. De pagina is te vinden onder de button ‘over Boogh’: https://www.boogh.nl/over-boogh/over-boogh-corona/