Algemeen

Ja, er zijn regelmatig vacatures waar je op kunt reageren, kijk voor het aanbod bij werken bij Boogh.

Indien je hier vragen over hebt kun je gebruik maken van de cliëntondersteuner van het zorgkantoor (Zilverenkruis) binnen jouw regio. Je kunt rechtstreeks contact opnemen via clientondersteuning.wlz@zilverenkruis.nl of telefonisch
038 – 456 78 99, www.zilverenkruis.nl/cliëntondersteuning

Voor meer informatie, lees hier de folder van het Zilverenkruis.

Bedrijven

In overleg kunnen we kijken of het werk past bij onze cliënten. Werkzaamheden onder tijdsdruk zijn vaak lastig uit te voeren voor onze cliënten. We kijken graag samen naar passende oplossingen.

Boogh werkt op verschillende manieren samen met bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van werkzaamheden door onze cliënten, zoals cateringwerkzaamheden of het gezamenlijk organiseren van bedrijfsuitjes. We gaan graag in gesprek om te kijken naar een passende samenwerkingsvorm.

Boogh biedt op verschillende locaties cateringwerkzaamheden, zoals het bereiden van verse broodjes, maar ook het maken van bonbons in onze chocolaterie in Veenendaal. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Boogh biedt hierin verschillende mogelijkheden. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning bij klussen op de locaties van Boogh, specifieke workshops voor en door cliënten of het organiseren van een barbecue op één van onze locaties. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.

Boogh heeft altijd een wensenlijst met materialen die het verblijf van onze cliënten aangenamer maken. We zijn dan ook erg blij als bedrijven dergelijke materialen willen sponsoren. Denk hierbij aan smartboards, educatief materiaal, sport- en spelattributen of donaties in natura voor onze activiteiten.

Boogh begeleidt mensen met een beperking naar betaald werk en naar vrijwilligerswerk. We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden te verkennen.

In overleg is het mogelijk dat Boogh relatiegeschenken verzorgt.

Cliënten

Naast creatieve activiteiten biedt Boogh ook cognitieve activiteiten aan, zoals geheugentraining, nieuws en actualiteiten, training van dagelijkse vaardigheden (zoals koken), sport en gebruik van de computer. Afhankelijk van jouw vraag wordt samen met jou gekeken naar een passend programma.

Boogh is een Stichting en wil graag iedereen met hersenletsel verder helpen. Voor behandeling en arbeidsre-integratie wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Voor begeleiding/ dagbesteding wordt wel een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt door het CAK vastgesteld.

De werkwijze is als volgt:

  1. Jouw gemeente en jij besluiten dat begeleiding bij Boogh een zinvolle invulling is van de dag.
  2. Je ontvangt dagbesteding van Boogh.
  3. De gemeente of zorgaanbieder geeft jouw gegevens aan het CAK door.
  4. Het CAK stelt een eigen bijdrage vast op basis van jouw gegevens.
  5. Het CAK stuurt een brief (de ‘beschikking’) met het bedrag dat je maximaal per periode van 4 weken moet betalen.
  6. Het CAK stuurt jou daarna elke 4 weken een factuur voor je eigen bijdrage.

Op het www.cak.nl kun je alles vinden over de eigen bijdrage. Mocht je hierbij hulp nodig hebben, neem dan contact op met een van onze maatschappelijk consulenten via 085 – 401 47 95.

 

 

 

Boogh biedt begeleiding, behandeling en re-integratie aan mensen met hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Wil je meer weten, kijk op deze website of bel ons op 085 – 40 14 795.

Dat hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden en de veranderende wetgeving. Onze maatschappelijk consulent kan hier samen met jou naar kijken.

Boogh voorziet in melk, koffie en thee. In principe neemt iedereen zijn eigen lunch mee en wordt er gezamenlijk geluncht. Op de dagen dat de activiteit ‘restaurant koken’ plaatsvindt, kan tegen een kleine vergoeding een maaltijd genuttigd worden.

Vervoer wordt in overleg geregeld. Dit is afhankelijk van de locatie en de indicatie.

Ja, je mag een hulphond meenemen.

Er is veel mogelijk. Samen met jou wordt gekeken naar de zorgvraag en mogelijke oplossingen.

Ja, Boogh heeft speciale rustruimtes met in hoogte verstelbare bedden en/of rustfauteuils voor cliënten die hele dagen komen.

Boogh is elke werkdag geopend van 9.30 uur ’s ochtends tot 16:00 uur ’s middags. Je kunt ook een halve dag komen. Hoeveel dagdelen je kunt komen hangt af van jouw indicatie. In Utrecht Leidsche Rijn is Boogh ook open op zondagmiddag van 14.30 tot 18.30 uur.

Ja, je kunt ook een halve dag komen bij Boogh. In dat geval kunnen wij het vervoer niet voor je organiseren.

In overleg is dit mogelijk. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt.

Allereerst kun je in gesprek gaan met de regiomanager en/of de vertrouwenspersoon bij Boogh. Als je er niet uitkomt op deze manier heeft Boogh een Klachtenregeling.

 

Bel een van onze maatschappelijk consulenten via (085) 40 14 795.

Collega zorgaanbieder

Indien de andere partij HKZ gecertificeerd is werken we met onderaannemers.

Ja, Boogh biedt in overleg diensten aan op locatie.

Ja, Boogh deelt haar kennis en expertise op het gebied van NAH met andere zorgaanbieders. Ook verzorgt Boogh scholing over NAH op diverse Hoge scholen. In overleg kunnen we een programma samenstellen, afhankelijk van de  behoefte.

In overleg kan in voorkomende gevallen gebruik worden gemaakt van de locaties van Boogh.

Gemeente

De ervaring leert dat mensen met hersenletsel minder baat hebben bij een generalistisch aanbod. Bij Niet Aangeboren Hersenletsel is sprake van een breuk in de levenslijn. Dit vraagt om een specialistische aanpak die inspeelt op de gevolgen hiervan.

Boogh streeft ernaar zorg dicht bij de burger te organiseren. Daarom biedt Boogh zorg in verschillende gemeenten in Midden-Nederland. In gespecialiseerde centra, maar ook bij Boogh in de Buurt. Dit zijn initiatieven die in samenwerking met andere zorgaanbieders wordt geboden in buurthuizen.

Ja, Boogh deelt haar kennis en expertise op het gebied van NAH. In overleg kunnen we een programma samenstellen, afhankelijk van behoefte.

Mantelzorger

Boogh Mantelzorg Match biedt voor inwoners van de gemeente Utrecht en Houten de mogelijkheid om de zorg voor een naaste of partner in de avonduren (17.00 uur tot 24.00 uur) of weekenden over te dragen aan een professional of deskundige vrijwilliger. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zelf activiteiten te ontplooien en om de zorgtaak even los te laten.  Onze medewerkers houden uw partner of naaste gezelschap, maar kunnen ook gezelligheid brengen door buitenshuis samen iets te ondernemen. De professional of vrijwilliger neemt de zorg maximaal zes aaneengesloten uren uit handen, in blokken van drie uur.

Intakegesprek
Een intakegesprek vormt het vertrekpunt. Het gesprek vindt plaats tijdens een huisbezoek of indien gewenst op locatie. Daarnaast worden tijdens het gesprek de zorgintensiteit en de frequentie bepaald. Zodra de zorgvraag tijdens het intakegesprek is geformuleerd wordt de match direct in gang gezet. De coördinator zorgt zo snel mogelijk voor de best beschikbare professional of vrijwilliger in de buurt. Hierna wordt de professional of vrijwilliger gekoppeld aan de hulpvrager en wordt de gewenste hulp geboden binnen de afgesproken uren.

Dekundige medewerkers
Boogh Mantelzorg Match maakt gebruik van integere, getrainde professionals en vrijwilligers. Daarbij is de overdracht op basis van gelijkwaardigheid en in samenspraak met de mantelzorger.

Geen ‘eigen bijdrage’
Voor deelname aan Boogh Mantelzorg Match zijn in 2018 en 2019 geen kosten verbonden. Mantelzorgers hoeven dan ook geen ‘eigen bijdrage’ te betalen.

Meer weten?
Indien jij behoefte hebt aan ontspanning of een avondje uit en je woont in de gemeente Utrecht of Houten. Neem dan contact op met onze collega’s. Zij vertellen jou er graag meer over.

Utrecht: Linda van den Broek en Tineke van Luijtelaar
(06) 53 35 29 79 of per e-mail mantelzorgmatch@boogh.nl

Houten: Karin van Dijk
030 – 259 39 43 / mantelzorgmatchhouten@boogh.nl

Uiteraard gaan we met jou en jouw naaste in gesprek om de begeleidingsbehoefte af te stemmen en te kijken naar een passend zorgaanbod. In voorkomende gevallen kunnen we specifieke afspraken maken over de vorm van communicatie.

Ja, Boogh kan ondersteuning bieden, wanneer je vragen hebt. Dit kan tijdens individuele gesprekken en op speciale mantelzorgbijeenkomsten. Je kunt je vraag voorleggen bij de trajectbegeleider die jouw naaste begeleidt.

Er is veel mogelijk. Er wordt samen met jou en jouw naaste gekeken naar de zorgvraag en de mogelijke oplossingen.

Allereerst kun je in gesprek gaan met de regiomanager en/of de vertrouwenspersoon bij Boogh. Als je er samen niet uitkomt op deze manier heeft Boogh een klachtenregeling.

In principe heeft iedere cliënt een vast schema, omdat er dan een passend activiteitenprogramma met jouw naaste kan worden vastgesteld. In overleg is het mogelijk om hier van af te wijken.

Boogh is een open instelling en past dus geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Wij leveren wel maatwerk en zullen daarom per situatie kijken of Boogh een passend antwoord kan bieden als er een dergelijke vraag speelt.

Boogh levert maatwerk en zal daarom per situatie kijken of Boogh een passend antwoord heeft. Boogh zal zo veel als mogelijk kaders neerzetten waarbinnen de risico’s tot een minimum beperkt worden.

Je bent van harte welkom om op één van onze vestigingen langs te komen. Maak dan alstublieft een afspraak, zodat er een medewerker beschikbaar is om je rond te leiden en al jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ook een naaste meenemen.

Nee, Boogh heeft geen wachtlijst. Cliënten kunnen snel geplaatst worden.

Verwijzer

Ja, Boogh heeft maatschappelijk consulenten in dienst die als zorgbemiddelaar optreden. Zij kunnen al jouw vragen beantwoorden. Je kunt hen bereiken via (085) 401 47 95.

Indien de andere partij HKZ gecertificeerd is werken we met onderaannemers.

Boogh biedt voornamelijk dienstverlening op de grondslag LG en V&V. Als tweede grondslag GGZ en in beperkte mate VG. Bij de VG grondslag gaat het dan bijvoorbeeld om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat op jonge leeftijd is ontstaan.

Boogh biedt zowel individueel als in groepsverband behandeling aan in de chronische fase. Kijk voor meer info op de site of bel ons op (085) 40 14 795.

Ja, Boogh heeft verschillende disciplines in huis waarmee intercollegiaal overleg mogelijk is. Wij hebben maatschappelijk consulenten, logopedisten, arbeidsdeskundigen, neuropsychologen en gedragsdeskundigen in huis. Voor meer informatie kun je bellen naar (085) 40 14 795.

Nee, Boogh heeft geen wachtlijst. Cliënten kunnen snel geplaatst worden.

Boogh is actief in heel Midden-Nederland. Kijk bij contact voor alle locaties.

Boogh begeleidt mensen bij het vinden en behouden van passend vrijwilligerswerk.

Voor Utrecht en Rivierenland is de AGB code: 60601109.

Vragen over de WMO kun je mailen naar wmo@boogh.nl. Ook kun je bellen naar (085) 40 14 795.