Basispakket zorgverzekeraar
Boogh Behandeling, individuele logopedie en het behandelprogramma Hersenz vallen binnen de Zorgverzekeringswet onder de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Boogh Behandeling, individuele logopedie en Hersenz zitten dan ook in het basispakket van uw zorgverzekeraar.

Geen eigen bijdrage, wel eigen risico
Op eventuele eerste behandelingen fysiotherapie (individueel) na, hoeft er dan ook géén eigen bijdrage betaald te worden. Wel wordt een beroep gedaan op het eigen risico.

Verwijzing geaccepteerde verwijzer
Wanneer u gebruik wilt maken van onze specialistische dienstverlening heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Paramedische zorg
Alleen voor de individuele behandeling door fysiotherapeut of logopedist (afasietherapeut) gelden andere regels. Namelijk precies dezelfde regels als voor de reguliere eerstelijns praktijken. Afhankelijk van uw verzekering betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. De groepstherapieën die gegeven worden door logopedisten of fysiotherapeuten vallen hier buiten. Daarbij geldt zoals gezegd wel het eigen risico, maar geen eigen bijdrage.

Vervoer via zorgverzekeraar
Indien u vervoer nodig heeft, dan is er binnen de Zorgverzekeringswet een regeling ‘zittend ziekenvervoer’. U kunt het beste bij uw zorgverzekeraar navragen wat u vergoed krijgt en hoe dit geregeld wordt.

Voorbeelden van de groepen

Gespreksvaardigheden worden op verschillende niveaus geoefend. In sommige conversatiegroepen ligt het accent meer op de mondelinge conversatie, in andere groepen meer op de non-verbale manieren waarop je kunt communiceren. De onderwerpen verschillen van meer persoonlijke onderwerpen tot discussie over de actualiteit.

Er zijn leesgroepen op verschillende niveaus. Er wordt geoefend met hardop lezen, het onthouden en navertellen van gelezen teksten. Daarnaast worden alternatieven om te lezen, bijvoorbeeld middels een DAISY-speler naar voorgelezen teksten luisteren, besproken en uitgeprobeerd.

In de schrijfgroepen oefenen de deelnemers het schrijven op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. De oefeningen zijn op compensatie gericht en zoveel mogelijk praktisch van aard.

In deze groepen oefenen de deelnemers met het inzetten van totale communicatie: het tekenen, schrijven, opzoeken (Ipad of beeldwoordenboek) en gebaren om hun bedoeling duidelijk te maken, wanneer dit verbaal niet mogelijk is.

In deze groep worden praktische vaardigheden geoefend. Dit kunnen activiteiten zijn zoals het sturen van een kaartje, agenda gebruik, recepten opzoeken, openbaar vervoer en bellen. Daarnaast wordt er ook geoefend met het sturen van e-mails (met bijv. ondersteuning van het programma Predictable), het versturen van Whatsapp-berichten (met dicteer- en of voorleesfunctie) en het maken en versturen van foto’s.

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact