Omgaan met afasie

Het Boogh Afasiecentrum biedt professionele vraaggerichte begeleiding en multidisciplinaire behandeling aan mensen met afasie. Er wordt gewerkt met persoonlijke behandeldoelen op het gebied van communicatie, zelfredzaamheid en het leren omgaan met afasie. De behandeling van deze functies vereist gespecialiseerde begeleiding zodat het geleerde toegepast kan worden in het dagelijks leven. In het Boogh Afasiecentrum wordt in verschillende groepen de sociale interactie verbeterd en kan men weer zo goed mogelijk functioneren in het sociaal leven en de maatschappij.

Voorbeelden van de groepen

Gespreksvaardigheden worden op verschillende niveaus geoefend. In sommige conversatiegroepen ligt het accent meer op de mondelinge conversatie, in andere groepen meer op de non-verbale manieren waarop je kunt communiceren. De onderwerpen verschillen van meer persoonlijke onderwerpen tot discussie over de actualiteit.

Er zijn leesgroepen op verschillende niveaus. Er wordt geoefend met hardop lezen, het onthouden en navertellen van gelezen teksten. Daarnaast worden alternatieven om te lezen, bijvoorbeeld middels een DAISY-speler naar voorgelezen teksten luisteren, besproken en uitgeprobeerd.

In de schrijfgroepen oefenen de deelnemers het schrijven op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. De oefeningen zijn op compensatie gericht en zoveel mogelijk praktisch van aard.

In deze groepen oefenen de deelnemers met het inzetten van totale communicatie: het tekenen, schrijven, opzoeken (iPad of beeldwoordenboek) en gebaren om hun bedoeling duidelijk te maken, wanneer dit verbaal niet mogelijk is.

In deze groep worden praktische vaardigheden geoefend. Dit kunnen activiteiten zijn zoals het sturen van een kaartje, agenda gebruik, recepten opzoeken, openbaar vervoer en bellen. Daarnaast wordt er ook geoefend met het sturen van e-mails (met bijv. ondersteuning van het programma Predictable), het versturen van WhatsApp-berichten (met dicteer- en of voorleesfunctie) en het maken en versturen van foto’s.

Het afasie behandeltraject van Boogh in 3 stappen

Boogh Afasiecentrum stemt haar specifieke programma af op de mate van afasie, de hulpvraag, de leeftijd, de individuele mogelijkheden en het sociale netwerk van de deelnemers. De beste manier om de eigen mogelijkheden te ontdekken is om in contact te komen met andere ervaringsdeskundigen die in dezelfde situatie. De therapie en begeleiding wordt dan ook gegeven in kleine groepen. Dit geldt zowel voor mensen met afasie als voor hun partners. Zie hieronder hoe dit traject er in grote lijnen uitziet.

Na een aanmelding, maken we een afspraak voor een kennismaking. De persoon (minimaal 18 jaar) met afasie en zijn of haar familie krijgt informatie over de activiteiten en werkwijze van het Afasiecentrum en men probeert de hulpvraag helder te krijgen. Voor de intakegesprekken kan een wachtlijst bestaan. Past de hulpvraag binnen de doelstellingen van het Afasiecentrum dan wordt een indicatie aangevraagd.

Nieuwe deelnemers met afasie hebben een indicatie van het CIZ nodig vanuit de WLZ om deel te nemen aan de activiteiten van het Afasiecentrum. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Boogh Afasiecentrum. Als de indicatie rond is, ontvangt het Afasiecentrum een zorgtoewijzing van het Zorgkantoor. De cliënt is in grote mate zelf verantwoordelijk voor zijn of haar therapie. Dat houdt in dat hij of zij een actieve bijdrage levert aan het stellen van de doelen en het bepalen van de inhoud van de training. Bij de groepssamenstelling wordt uiteraard rekening gehouden met de ernst van de aandoening, de leeftijd en de interesse van de deelnemers.

De eerste periode in het Afasiecentrum is heel belangrijk. Een cliënt, vrijwilliger of medewerker zal de cliënt welkom heten, voorstellen en begeleiden. Regelmatig vindt een evaluatie plaats. De doelstellingen worden doorgesproken en het behandel- of begeleidingsplan wordt samen met de cliënt bijgesteld. Zes weken voordat de indicatietermijn is afgelopen evalueert de cliënt met de behandelaar. Er wordt bekeken of er vooruitgang is geboekt en of er een verlenging aangevraagd moet worden.

De Werkplaats

Ook voor mensen met afasie die niet meer in aanmerking komen voor behandeling biedt Boogh Afasiecentrum mogelijkheden. In de Werkplaats wordt activering, begeleiding en lotgenotencontact geboden. Onder deskundige begeleiding werken mensen aan hun eigen doelen. Activiteiten die ingezet worden zijn bijvoorbeeld: het maken van een krant, zingen, samen een gerecht bereiden, fotografie, schilderen. Voor de onderhoudsgroepen en de activiteiten van De Werkplaats op vrijdag kan men deelnemen op een indicatie vanuit de WMO. Neem voor een WMO-indicatie contact op met het sociaal Wijkteam (ook wel Buurtteam genoemd). Daar wordt met u bekeken of het Afasiecentrum het beste aansluit op uw zorgvraag.

Word ook vrijwilliger

De vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Boogh Afasiecentra. Zij helpen bij het begeleiden van groepen en zorgen voor een open sfeer waarin deelnemers gestimuleerd worden om te communiceren. Zo helpen zij de deelnemers hun persoonlijke doelen te bereiken. Ook hebben vrijwilligers een taak bij het begeleiden van deelnemers die ondersteuning nodig hebben op het gebied van ADL (Algemene Dagelijkse Levensbehoeften). Voor meer informatie kun je contact opnemen via 085 – 40 14 795 of algemeen@boogh.nl.

Kennismaken

Meer weten over hersenletsel in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Contact