Wat is hersenletsel

Onder hersenletsel (NAH) verstaan we letsel aan de hersenen dat is ontstaan na de geboorte. Het is  op te delen in twee soorten: traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel.

Bij traumatisch hersenletsel is sprake van beschadiging van de hersenen door een oorzaak buiten het lichaam. Bijvoorbeeld een ongeluk of een klap op het hoofd.

Bij niet traumatisch hersenletsel is sprake van een oorzaak in het lichaam, zoals bijvoorbeeld een herseninfarct of hersenbloeding, een tumor of vergiftiging. Het kan ook zijn dat de hersenen worden aangetast door een ziekte, zoals bijvoorbeeld Multiple Sclerose (MS), ziekte van Parkinson of Alzheimer (dementie).

Hersenletsel kan niet meer genezen en heeft enorme gevolgen. Er is bij hersenletsel sprake van een breuk in de levenslijn. Het leven vóór het hersenletsel ziet er heel anders uit dan het leven ná het hersenletsel. Veel dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, lukken vaak niet meer.

Bron: Hersenstichting