Stichting Vrienden van Boogh

Iedereen wil graag meedoen in de samenleving. Veel mensen worden hierin belemmerd als gevolg van een beperking. Boogh ondersteunt mensen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en hun weg (terug) te vinden in de samenleving.

Met uw steun kunnen wij meer mogelijk maken!

De overheid en zorgverzekeraars dragen in belangrijke mate bij in de financiering van onze zorg, maar niet alles wat we voor onze cliënten zouden willen doen wordt vergoed. Terwijl het juist die extra dingen zijn die de kwaliteit van leven voor onze cliënten verhogen. Denk bijvoorbeeld aan flatscreens, smartboards,  sportmaterialen, een duofiets of een geluidsinstallatie.

De Stichting Vrienden van Boogh ondersteunt met de opbrengst van donaties en giften extra voorzieningen voor de cliënten van Boogh. Hierdoor kan Boogh haar cliënten nog beter ondersteunen om mee te doen in de samenleving.

Giften, legaties en donaties
Wilt u ook iets extra’s voor de cliënten van Boogh doen? Dan kunt u uw donatie (eenmalig of terugkerend) overmaken op het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van Boogh:

NL22 RABO 0188 2874 26 , ten name van Stichting Vrienden van Boogh

Stichting Vrienden van Boogh is een Goede Doelen Fonds. Dat betekent dat er geen belasting wordt afgedragen van giften, legaten en donaties. U kunt uw gift wel aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Samenwerking met serviceclubs en bedrijven
Mocht u interesse hebben om met uw serviceclub of bedrijf een project op te zetten met Boogh, dan gaan wij daar graag met u over in gesprek.  U kunt dan contact opnemen met onze communicatieadviseur op 06 51 07 56 77.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vrienden van Boogh via vriendenvan@boogh.nl of (085) 40 14 795.