Boogh Welzijn

Boogh Welzijn biedt passende begeleiding op het gebied van ontmoeting, samen eropuit, cursussen en activiteiten. Boogh biedt een toegankelijke en vertrouwde omgeving. Hierdoor is het voor mensen met een beperking mogelijk deel te  nemen aan activiteiten en met anderen ervaringen uit te wisselen. De activiteiten worden afgestemd op de interesses en mogelijkheden van de groepen. De activiteiten richten zich op ontmoeting tussen mensen met én zonder beperking. Een zorgindicatie is niet noodzakelijk voor deelname aan het programma.

Cursussen
De cursussen die worden gegeven, richten zich op creatieve uitingen, zoals schilderen, beeldhouwen of keramiek, maar ook op vorming en educatie, zoals het leren omgaan met de computer en filosofiekring. Daarbij vinden er verschillende cursussen plaats op het gebied van vitaliteit, zoals Yoga, Ontmoeting in Bewegen en Zingen.

Ontmoetingsgroepen
De ontmoetingsgroepen zijn bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen en ervaringen uit te wisselen. Lotgenotencontact staat hierbij centraal en het gezamenlijk ontplooien van activiteiten.

Overige activiteiten
Naast cursussen en ontmoetingsgroepen worden verschillende activiteiten georganiseerd, namelijk:

  • Tuin van de buurt
  • Kaartclub
  • Bingo
  • Gevarieerd zomerprogramma in vakantieperiode
  • Samen eten, samen koken met Diversas en Resto VanHarte

Samenwerkingspartners
Boogh Welzijn werkt samen met verschillende organisaties, zoals Al Amal, Karmazorg, TalentTonen, De Wilg, Lister, Hersenletsel.nl en VC Utrecht. Door het bundelen van kennis, kunde en inzet kan Boogh Welzijn een gevarieerd aanbod bieden binnen de wijk, stad en regio.

Waar vindt u Boogh Welzijn?

Boogh Welzijn is actief in Utrecht, in het gebouw De Paraplu aan de Van Bijnkershoeklaan 10. Maar ook op andere locaties van Boogh in Midden-Nederland vinden welzijnsactiviteiten plaats.