Boogh Afasiecentrum

Afasie verandert het leven op ingrijpende wijze. Afasie ontstaat door hersenletsel. Mensen met afasie kunnen niet of moeilijk spreken, lezen schrijven of begrijpen wat er gezegd wordt. Dit heeft grote gevolgen voor iemands functioneren in de samenleving. Door afasie is terugkeer in het arbeidsproces vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. Vroegere hobby’s en sociale contacten met kennissen vallen weg vanwege de beperkingen. Wanneer contacten met kennissen, vrienden of familie verwateren, dreigen mensen met afasie en hun partners te vereenzamen.

In het Boogh Afasiecentrum kan men werken aan het verbeteren van de communicatie. Hierdoor kan de sociale interactie verbeteren en kan men weer zo goed mogelijk functioneren in het sociaal leven en de maatschappij.

Boogh Afasiecentrum biedt:

  • professionele, vraaggerichte behandeling en begeleiding voor mensen vanaf 18 jaar met afasie
  • kennis en informatie aan iedereen die geconfronteerd wordt met afasie of communicatiestoornissen door hersenletsel
  • een steunpunt en lotgenotencontact voor mensen met afasie en hun mantelzorgers.