Wat doet Boogh

Begeleiden

Boogh biedt begeleiding in de vorm van dagbesteding. De begeleiding is erop gericht om mensen zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Per cliƫnt wordt gekeken wat hij of zij wil bereiken en welke vorm hierbij het beste past. Bovendien adviseert en ondersteunt Boogh mantelzorgers over de combinatie zorg en werk/studie, de verzorging en (gedeeltelijke) overname van zorg.

Individuele begeleiding Groepsbegeleiding Meedoen in de maatschappij Begeleiding mantelzorgers Zorgboerderij

Behandelen

Boogh biedt behandeling aan mensen met hersenletsel in de chronische fase. Deze behandeling is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van functies.

Behandelen Behandelvormen Hersenz

Re-integreren

Boogh Arbeidsre-integratie is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf voor mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking, een chronische ziekte of een autisme spectrumstoornis met normale begaafdheid. Boogh Arbeidsre-integratie begeleidt in verzuim en re-integratie, van werk naar werk en van geen werk naar werk.

Meer informatie