Gemeente

De ervaring leert mensen met hersenletsel minder baat hebben bij een generalistisch aanbod. Bij Niet Aangeboren Hersenletsel is sprake van een breuk in de levenslijn. Dit vraagt om een specialistische aanpak die inspeelt op de gevolgen hiervan.

Boogh streeft ernaar zorg dicht bij de burger te organiseren. Daarom biedt Boogh zorg in verschillende gemeenten in Midden-Nederland. In gespecialiseerde centra, maar ook bij Boogh in de Buurt. Dit zijn initiatieven die in samenwerking met andere zorgaanbieders wordt geboden in buurthuizen.

Ja, Boogh deelt haar kennis en expertise op het gebied van NAH. In overleg kunnen we een programma samenstellen, afhankelijk van uw behoefte.