Verwijzer

Boogh biedt begeleiding, behandeling, training en re-integratie aan mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden-Nederland.

Wij begeleiden bijvoorbeeld mensen in onze centra in de vorm van dagbesteding. Daarnaast begeleiden we mensen naar vrijwilligerswerk of betaald werk. We bieden ook trainingen en behandeling aan.