Boogh Arbeidsre-integratie

Boogh Arbeidsre-integratie is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf voor mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking, een chronische ziekte of een autisme spectrumstoornis met normale begaafdheid. Boogh Arbeidsre-integratie begeleidt in verzuim en re-integratie van werk naar werk en van geen werk naar werk.

Boogh Arbeidsre-integratie is werkzaam in de provincie Utrecht, Gooi & Vechtstreek, Flevoland, Veluwe, Noord- en Zuid Holland, Zuidwest Gelderland. Bezoek de website van Boogh Arbeidsre-integratie.