Kom ook naar onze informatiebijeenkomst in ons nieuwe Boogh Behandelcentrum in De Bilt

Boogh toont op 29 mei graag de mogelijkheden in ons nieuwe afasie en behandelcentrum in De Bilt. Mensen met hersenletsel zelf, hun mantelzorgers én verwijzers zijn van harte welkom!

Er is op deze middag een informatief programma waarbinnen te zien en te ervaren is hoe de behandeling in onze Afasie behandelgroepen en Hersenz programma’s vorm krijgt. Natuurlijk zijn de leden van het behandelteam (psycholoog, logopedist/afasietherapeut, psychomotorisch therapeut, cognitief behandelaar en thuisbehandelaar) van de locatie aanwezig om met u in gesprek te gaan over de inhoud van de behandeling en de bijdrage van de verschillende vakgebieden aan het behandeltraject.
Hieronder treft u het volledige programma aan.

 

 Tijd

Plenair Cliënten en verwanten Verwijzers en ketenpartners

16.00

Inloop

 

 

16.30

Opening en introductie

 

 

16.45

 

Deelsessie Hersenz behandeling

Deelsessie Afasiebehandeling

17.05

Pauze en ontmoeting

 

 

17.20

 

Deelsessie Afasiebehandeling

Deelsessie Hersenz behandeling

17.40

Bijdrage hoofdbehandelaar en cliënt.

 

 

18.00

Afronding, uitwisseling en vertrek

 

 


De multi-disciplinaire behandeling van Boogh kan als vervolg op de medisch specialistische fase een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van nieuw perspectief en balans in het leven na het oplopen van hersenletsel. Meer over Boogh en ook de dienstverlening op het gebied van begeleiding en re-integratie is te vinden op www.boogh.nl. Boogh maakt deel uit van de landelijke samenwerkingsverbanden van de afasiecentra (www.afasiecentrum.nl) en Hersenz aanbieders (www.hersenz.nl) . Daarbinnen wordt de zorg voor mensen met hersenletsel en hun omgeving voortdurend verder ontwikkeld en gemoderniseerd.

De informatiebijeenkomst op 29 mei vindt plaats op Weltevreden 4C in De Bilt. Na de zomer zijn er vergelijkbare bijeenkomsten in de Boogh Afasie en Behandelcentra Veenendaal (11-9) en Amersfoort (9-10).

Aanmelding voor de bijeenkomsten is niet per se noodzakelijk. In verband met catering stellen we het echter wel op prijs als u ons van te voren laat weten te zullen komen. U kunt Boogh Behandeling bereiken via behandeling@boogh.nl of 030 - 259 39 74.

Langs deze weg kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief en de tweede masterclass ‘zicht op hersenletsel’ die dit najaar zal plaatsvinden.