Boogh organiseert Masterclass ‘Zicht op hersenletsel’

Op donderdag 8 maart vindt de door Boogh georganiseerde Masterclass ‘Zicht op hersenletsel’ plaats voor o.a. huisartsen, bedrijfsartsen, praktijkondersteuners en eerstelijns paramedici. Met als doel om zorgprofessionals meer inzicht te geven in de onzichtbare gevolgen van hersenletsel en om kennis te delen rondom de (behandel/arbeids)mogelijkheden in de chronische fase voor deze patiëntengroep.

Drie prominente sprekers; Coen van Bennekom, Caroline van Heugten en Machteld Huber vertellen in lezingen over hun onderzoeken en delen vakverdiepende informatie. Deze informatie heeft betrekking op gezondheid in het algemeen, de aard en omvang van hersenletsel, er worden handvatten geboden om meer grip te krijgen op de problemen als gevolg van hersenletsel en de bijbehorende behandelvormen en (arbeids)mogelijkheden worden besproken.

Dr. Coen van Bennekom
Dr. Coen van Bennekom is bijzonder hoogleraar in Revalidatie en arbeid, in het bijzonder bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel aan de Universiteit van Amsterdam. Van Bennekom heeft zich gespecialiseerd in de cognitieve revalidatie in relatie tot werkhervatting van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Een groep die extra aandacht vraagt gezien de vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Onbekendheid bij werkgevers, collega’s en bedrijfsartsen leidt vaak tot overschatting en falen van re-integratie.

Prof. Caroline van Heugten
Prof. Caroline van Heugten is hoofd van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en senior onderzoeker. Bij Maastricht University is ze aangesteld als hoogleraar klinische neuropsychologie.
Van Heugten is gespecialiseerd in onderzoek naar de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van meetinstrumenten. Van Heugten is betrokken bij het ontwikkelen van een tool voor huisartsen om niet-aangeboren hersenletsel te herkennen. Ze doet ook onderzoek naar de klinische en kosteneffectiviteit van behandelprogramma’s.

Arts-onderzoeker Machteld Huber
Arts-onderzoeker Machteld Huber verovert de wereld met een nieuwe definitie van gezondheid. Haar definitie is dynamisch en gaat uit van veerkracht en zelfregie. Positieve gezondheid noemt ze het. Het concept van ‘positieve gezondheid’ staat zowel nationaal als internationaal volop in de belangstelling. In 2011 publiceerde Machteld Huber over een nieuw concept van gezondheid in de British Medical Journal.

Accreditatie
Voor deze scholing is accreditatie aangevraagd voor diverse beroepsgroepen: huisartsen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen, keuringsartsen, psychologen, gedragskundigen, systeemtherapeuten, wijkverpleegkundigen, neuroverpleegkundigen, revalidatieverpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherpeuten, POH-GGZ, arbeidsdeskundigen.

ABAN, POH-GGZ, Kwaliteitsregister V&V, NVvA, FGzPt en ADAP hebben inmiddels de accreditatie toegekend.