Mantelzorger

Boogh kan u ondersteunen bij uw taak als mantelzorger. Dit doen we door middel van advies en door de zorg voor een deel van u over te nemen in de vorm van respijtzorg of via Boogh Mantelzorg Match.

Respijtzorg
U wilt naast de rol van mantelzorger ook andere sociale rollen kunnen blijven vervullen. Dit kunt u alleen doen wanneer u de zorg voor uw partner of naaste met een gerust hart uit handen kunt geven. Op die manier krijgt u de ruimte om bijvoorbeeld te blijven werken of andere activiteiten te ondernemen.

Boogh biedt een stabiele omgeving en de juiste zorg om uw partner of naaste te begeleiden. Deze begeleiding zorgt ervoor dat uw partner terug komt in zijn/haar kracht, nieuwe ervaringen opdoet, hernieuwde zingeving ervaart en sociale contacten heeft.

Quote Cees:
Ik  weet dat mijn vrouw hier goed verzorgd en geactiveerd wordt. Ze heeft het naar haar zin bij Boogh. Dat geeft mij de vrijheid om te kunnen blijven werken.

Boogh Mantelzorg Match
Boogh Mantelzorg Match biedt voor inwoners van de gemeente Utrecht en Houten de mogelijkheid om de zorg voor een naaste of partner met hersenletsel over te dragen aan een professional of deskundige vrijwilliger. Hierdoor ontstaat voor de mantelzorger de mogelijkheid om zelf activiteiten te ontplooien en om de zorgtaak even los te laten. Onze medewerkers houden uw partner of naaste gezelschap, maar kunnen ook gezelligheid brengen door buitenshuis samen iets te ondernemen. Voor deelname aan Boogh Mantelzorg Match zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?
Heeft u als mantelzorger behoefte aan ontspanning of een avondje uit en u woont in de gemeente Utrecht of Houten? Neem dan contact op met onze collega's. Linda van den Broek of Tineke van Luijtelaar. Zij vertellen u graag meer over de werkwijze.

Utrecht: Linda van den Broek of Tineke van Luijtelaar
(06) 53 35 29 79/ mantelzorgmatch@boogh.nl

Houten: Karin van Dijk
030 - 259 39 43 / mantelzorgmatchhouten@boogh.nl

Booghmantel: bijeenkomsten voor mantelzorgers
Boogh organiseert minimaal twee keer per jaar speciale bijeenkomsten voor mantelzorgers. Voor veel mantelzorgers is het waardevol om ervaringen uit te kunnen wisselen met andere mantelzorgers. De bijeenkomsten zijn gericht op educatie/informatie en creatieve activiteiten. Zo kunt u zien wat uw partner doet bij Boogh en andere mantelzorgers ontmoeten.

Meer informatie
Voor meer informatie of aanmelding voor een van de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Boogh op (085) 40 14 795 of info@boogh.nl.

Quote Coby: Het is voor mij fijn om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Hierdoor voel ik me erg gesteund.