Boogh Afasie- en Behandelcentrum

Boogh biedt behandeling aan mensen met hersenletsel in de chronische fase. Dat is de fase na revalidatie, de periode waarin mensen hun leven weer proberen op te pakken. In de chronische fase worden de gevolgen van het hersenletsel in volle omvang merkbaar.

Boogh biedt behandeling aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel die beter willen leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel. Wij staan bekend om specialistische behandeling voor mensen met afasie. In onze vier Afasie- en Behandelcentra in Midden-Nederland kunnen mensen ook terecht om te leren omgaan met andere gevolgen van hersenletsel.

Boogh Behandeling
De behandeling richt zich op de belangrijkste gebieden waarop mensen met hersenletsel problemen ervaren:

  • cognitie, emoties en gedrag
  • vermoeidheid en motoriek
  • communicatie en de omgang met de omgeving waarin mensen zich bevinden

Boogh Behandeling richt zich op het verwerken van veranderingen en verlies, het omgaan met beperkingen en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden. Wij bieden dan ook verschillende soorten behandeling aan:

  • behandeling afasie
  • behandeling Hersenz
  • afasiebehandeling van Hersenz

Samen kijken we naar de vorm die het beste bij u past.

Oók voor de mensen om u heen
Door de combinatie van behandeling in een groep en behandeling thuis wordt het geleerde daadwerkelijk geïntegreerd in het dagelijks handelen. De combinatie van cognitieve modules en een beweegprogramma versterkt het effect. De Hersenz behandeling richt zich niet alleen op degene met hersenletsel maar óók op de naasten.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over Boogh Behandeling? Heeft u vragen? Of wilt u zich aanmelden? Vul dan het contactformulier in, of stuur een e-mail naar behandeling@boogh.nl. U mag ons natuurlijk ook bellen op
06 - 10 23 35 26.

U kunt ook de meer informatie lezen in de folders aan de rechterzijde van deze pagina, op www.hersenz.nl of www.omgaanmethersenletsel.nl

Hersenz Logo JPG140620