Behandeling

Boogh biedt behandeling aan mensen met hersenletsel in de chronische fase. Deze behandeling is gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van functies.

Een nieuwe plek in de maatschappij innemen
In de chronische fase krijgen mensen te maken met de (blijvende) gevolgen van het letsel. De revalidatiefase is voorbij, maar er zijn nog veel vaardigheden te trainen die functioneren in het dagelijks leven beter mogelijk maken. Tijdens de behandeling  is er aandacht voor de rollen die iemand vervult in de maatschappij. Er wordt gekeken hoe iemand omgaat met de beperking en wat hij/zij nodig heeft om beter te functioneren.

Behandeling in groepen
Boogh biedt behandeling in groepsverband. Bij de behandeling  worden verschillende methodieken gebruikt waarmee wordt gewerkt aan persoonlijke doelen. Mensen leren nieuwe technieken en vaardigheden die ze kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Hierdoor kunnen ze weer meedoen in de maatschappij of beter omgaan met de veranderingen in hun leven. Een belangrijk aspect bij de behandeling in groepen is het leren van elkaar en van (ervarings-)deskundigen.

Indicatie
Om gebruik te kunnen maken van behandeling bij Boogh is een indicatie voor Groepsbehandeling nodig. Boogh kan ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie.

Het team
De behandeling wordt gegeven door een (multidisciplinair) team van deskundigen op het gebied van hersenletsel.