Begeleiden van cliënten en mantelzorgers

Boogh biedt begeleiding in de vorm van dagbesteding. De begeleiding is erop gericht om mensen zo goed mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Per cliënt wordt gekeken wat hij of zij wil bereiken en welke vorm van begeleiding hierbij het beste past. Bovendien adviseert en ondersteunt Boogh mantelzorgers over de combinatie zorg en werk/studie, de verzorging en (gedeeltelijke) overname van de zorg.

Groepsbegeleiding en individuele begeleiding
Boogh biedt groepsbegeleiding in de centra van Boogh. Daarnaast biedt Boogh in sommige gevallen individuele begeleiding aan. Hiervoor is een indicatie voor individuele begeleiding nodig.

Meedoen in de maatschappij
Boogh begeleidt mensen, zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Als het mogelijk is begeleidt Boogh mensen met een beperking naar vrijwilligerswerk of naar betaald werk. Daarnaast kunnen mensen in de centra arbeidsmatig werk doen om het gevoel van eigenwaarde te versterken. Ook leveren diverse cliënten een bijdrage door bijvoorbeeld het participeren in de clientenraad, het schrijven van artikelen of vormgeven van het Boogh Magazine, het geven van scholing, deelname aan diverse  commissies, verzorgen van rondleidingen et cetera.

Begeleiding van mantelzorgers
Boogh begeleidt naast de cliënten ook hun mantelzorgers. Dit doen we door middel van advies en door de zorg voor een deel van u over te nemen in de vorm van respijtzorg of via Boogh Mantelzorg Match.

Zorgboerderij
Boogh heeft een samenwerkingsverband met verschillende zorgboerderijen in Midden-Nederland. De plaatsing van cliënten op een zorgboerderij gebeurt op basis van onderaannemerschap. Boogh werkt alleen samen met zorgboerderijen met een keurmerk.